cz Cz        UK En      DE De   

Pronájem železničních vozů

Zajišťujeme pronájem železničních vozů a to jak vlastních tak i pronajatých s právem dalšího pronajímání. Vozy je možné opatřit nátěrem v barvách dle přání zákazníka a jeho firemním logem. Součástí služeb je i technický servis, zajišťujeme opravy běžných a drobných závad vlastní servisní četou, pro opravy rozsáhlejšího charakteru využíváme služeb specializovaných opraven. Pronajímáme:

Výsypné vozy Fall, Falls (Wap)
Čtyřnápravové otevřené vozy zvláštní stavby s pneumatickým ovládáním výsypných klapek, ruční brzdou a plošinou

Výsypné vozy Faccs (Sas)
Čtyřnápravové otevřené vozy zvláštní stavby s násypnými otvory, ruční brzdou a brzdařskou plošinou, ovládání ruční. Různé možnosti vyprazdňování vozů. Vyprazdňování je možno provádět za pomalé jízdy.
Vozy jsou vhodné pro přepravu volně loženého zboží, ale i pro výstavbu či úpravu železničních tratí.

Vysokostěnné vozy (Eas)
Otevřené vozy pro přepravu volně loženého sypkého zboží hromadné povahy a kusového volně loženého zboží, které při přepravě nevyžaduje krytý prostor a ochranu před povětrnostními vlivy.
Vozy jsou určené pro přepravu uhlí, koksu, rudy.

Kotlové vozy (Zas, Zaes, Za)
Vozy pro přepravu kapalného zboží chemického průmyslu, stlačených a zkapalněných plynů. Některé vozy jsou vybaveny topnicemi pro ohřev přepravovaného zboží.
Vozy jsou určené pro přepravu: čpaveku, kyseliny dusičné, ropy, kyseliny sírové, oleum, DAM, bisulfitu, kyseliny octové, amoniaku, propanu, butanu.

Speciální vozy Uacs (Raj)
Čtyřnápravové vozy s tlakovými nádobami pro přepravu cementu, vápna a sypkých hmot.

Pronájem lokomotiv

Nabízíme pronájem dieselelektrických lokomotiv řady 740. Lokomotivy pronajímáme bez personálního obsazení.

Železniční nákladní doprava

Provozování vlečky

Provozujeme vlečku v délce 14 km vybavenou dieselelektrickými lokomotivami řady 740, zajišťujeme překládku zboží z železnice na silnici a naopak.

Železniční nákladní doprava
Úvodní strana      |     Profil firmy      |     Naše služby      |     Fotogalerie      |     Kontakt